10 อันดับกวดวิชาสุดฮิตในจังหวัดระยอง

10 อันดับกวดวิชาสุดฮิตในจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: ธุรกิจการศึกษา, 15/07/2015, 13:46, ชม: 40,814 ครั้ง

10 อันดับกวดวิชาสุดฮิตในจังหวัดระยอง
โรงเรียนกวดวิชาถือว่าได้รับความนิยมจากเด็กนักเรียนมาเป็นเวลานาน แอดมินได้รวบรวมสถาบันกวดวิชาที่ฮอตฮิต ชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดระยอง หากน้อง ๆ มองหาที่เรียนพิเศษเพื่อเสริมความรู้ 10 สถาบันกวดวิชาที่แอดมินได้รวบรวมมาให้น้อง ๆ จะเผยเทคนิคการสอนที่ไม่เหมือนกับในโรงเรียน รวมถึงอยากได้คะแนนในวิชานั้นๆ สูงเพิ่มเข้าไปอีก ดังนั้นการมองหาที่เรียนพิเศษเสริมความรู้จึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและช่วยให้นักเรียนทำคะแนนได้ดีขึ้น

1. โรงเรียนกวดวิชา MU Tutors (พี่ม.มหิดลติวเตอร์) จังหวัดระยอง เกี่ยวกับเราโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์) ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ

เตรียมความพร้อมกับพี่มหิดลติวเตอร์

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาทั้งจากระบบ Ent’ และ สอบตรง (โควตา) ในทุกๆปี ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบ ซึ่งพี่ๆ มหิดลติวเตอร์ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนการจัดซื้อใบสมัคร และให้คำแนะนำในการสอบ สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ พี่ๆ ในทีมงานทุกคน จะช่วยแนะวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน และเตรียมสอบเข้าในสถาบันต่างๆตามที่แต่ละคนคาดหวังไว้

 

พี่ ม มหิดลเตอร์เตอร์

 

โดยทีมงานคุณภาพ จากพี่บัณฑิตเกียรตินิยม และนักศึกษา ปริญญาโท – เอก
คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ

วิชาที่เปิดสอนคอร์สปิดเทอมโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์) จังหวัดระยอง

โรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์)1_Page_1โรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์)1_Page_2โรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์)1_Page_3โรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์)1_Page_4

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์)
ที่อยู่ สาขาระยอง 18/38 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3861-5777, 0-3861-5789, 08-9939-9399, 08-1781-1811
โทรสาร 0-3861-5699
เว็บไซต์ www.mahidoltutor.com


 

 

2. สถาบันกวดวิชาเจี๋ย จังหวัดระยอง Junior Intelligent Academy (JIA)

โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของ อาจารย์เจี๋ย – ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนมามากกว่า 25 ปี และมีความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจ วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง โดยมีการมุ่งเน้นที่พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น จอ Smart Board, J Bloc พื้นที่ส่วนตัวทางการเรียนรู้, บัตรนักเรียน JIA ID Smart Purse, การชำระค่าเรียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพราะอาจารย์เชื่อว่า “เทคโนโลยีช่วยพัฒนาการศึกษา การศึกษาพัฒนาคน และคนจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”  นอกจากนี้ สถาบันกวดวิชาเจี๋ยได้เรียนเชิญพันธมิตรทางการศึกษาที่เป็นสุดยอดในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อปรับให้เป็นสถานศึกษาด้านสหวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ อ.เจี๋ยและครูเบญ , ภาษาไทย ครูลิลลี่, สังคม อ.ชัย, วิทยาศาสตร์ ทีม Super วิทย์, เคมี อ.ป๊อบ, พิสิกส์ ดร.ป้อม, ชีววิทยา พี่หมอเมศ, และภาษาอังกฤษ ทีม อ.A-Star เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาสำคัญ ๆ อย่างครบครัน  ถึงขณะนี้สถาบันกวดวิชาเจี๋ย (JIA) ได้ดำเนินการสอนนักเรียนหลายต่อหลายรุ่น มาเป็นเวลากว่า 15 ปี ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด 20 สาขา รองรับนักเรียนที่สนใจใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมจากทั่วประเทศสถาบันกวดวิชาเจี๋ย

นโยบายของสถาบัน สู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศ
“6 G” TO BE EXCELLENT

Goal (เป้าหมาย)
มุ่งพัฒนาความรู้และดึงศักยภาพในตัวนักเรียนออกมาให้มากที่สุด เพราะเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์ อย่างมีหลักการและเหตุผล

Great (ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์)
มุ่งพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมหลักสูตรเนื้อหาคณิตศาสตร์ทุกบท ทุกระดับชั้น

Growth (การเติบโต)
มุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ ด้วยการขยายสาขาไปตามหัวเมืองใหญ่ ถึง 21 สาขา เพื่อรองรับนักเรียนจากทั่วประเทศ เปิดทำการสอนวิชาต่างๆ ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, และวิทยาศาสตร์

Give & Privilege (พร้อมเป็นผู้ให้ความรู้และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ และมอบสิทธิประโยชย์พิเศษสำหรับนักเรียน)
มุ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลาน ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง เช่น จัดพื้นที่บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่เน้นเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย และราคาไม่แพง
Genious (อัจฉริยะทางการเรียน)
มุ่งปลูกฝังให้เด็กเห็นหัวใจสำคัญของการเรียน คือ ต้องเรียนด้วยความตั้งใจและเข้าใจเนื้อหา สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การฝึกทำโจทย์

Gen Innovative Technology (นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเด็กรุ่นใหม่)
Gen Innovative Technology = New Gen Innovative Technology เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อกลุ่มนักเรียนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยระบบ J Bloc พื้นที่ส่วนตัวทางวิชาการ ที่สามารถเลือกเรียนวิชาใด บทเรียนใดก็ได้ ตามใจตนเอง หรือติวเข้มข้นถึงที่บ้าน โดยสามารถรับบริการผ่านระบบ Tutor Online

สถานที่ติดต่อสถาบันกวดวิชาเจี๋ย จังหวัดระยอง
ที่ตั้ง :ใกล้โรงพยาบาลระยอง 37/31 ถนนจันทอุดม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์ : 038-610 953 ,086-349-4115
เว็ปไซต์ www.jiaacademy.com
เฟสบุค สถาบันกวดวิชาเจี๋ยพลัส สาขาระยอง


 

 

3. นิสิตจุฬาติวเตอร์ จังหวัดระยอง ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มของนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รักในการถ่ายทอดความรู้ จึงก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาขึ้นมา ในปี 2549 ในนามโรงเรียนกวดวิชาเอเลกองซ์ (โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) สำนักงานใหญ่ (เยาวราช) โดยทีมงานเปิดสอนหลักสูตรวิชาการตั้งแต่ระดับชั้น ป1-ม6 ใน 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ อังกฤษ ภาษาไทย สังคม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถติวนักเรียนประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากและมหาวิทยาลัยชั้น นำได้เป็นจำนวนมากทุกปีดังนี้

สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา สาธิตราม สาธิตศิลปากร สาธิตประสานมิตร
สอบเข้า ม.1 โรงเรียน บดินทร์เดชา สาธิต มศว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เทพศิรินทร์ และโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากมาย
สอบเข้า ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมทหาร
สอบ เข้า ม.6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอีกทั้งยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในคณะยอดนิยมอย่างคณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรอินเตอร์ ได้อีกด้วยนิสิตจุฬาติวเตอร์

รางวัลที่เคยได้รับ
ผลงานที่ผ่านมานักเรียนที่เรียนกับทางสถาบันติวเตอร์นิสิตจุฬาได้สอบเข้าในสถาบันโรงเรียนต่างๆที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและขอแสดงความยินดีกับน้องที่สอบได้ด้วยครับ

=========ผลงานติวสอบเข้า ม.1 รร.สาธิตปทุมวัน==============
1. ด.ช. จิรายุทธ สอบติด รร. สาธิตปทุมวัน
2. ด.ช. วีรภัทร สอบติด รร. สาธิตปทุมวัน
3. ด.ญ.จุฑามาศ สอบติด รร. สาธิตปทุมวัน

==========ผลงานติวสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดม==============
1. ด.ช. ณัฐพล สอบติด รร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต
2. นาย ภาณุพงศ์ สอบติด รร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต
3. ด.ญ. พิมพร ประสาศักดิ์ สอบติด รร.เตรียมอุดมศึกษา สายคณิต-อังกฤษ
4.นางสาว วรวรรณ สอบติด รร.เตรียมอุดมศึกษา สาย ภาษา-ฝรั่งเศส

==========ผลงานติวสอบเข้า รร.เตรียมทหาร==============
1. ด.ช. ณัฐพล สอบติด รร.เตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่า
2. นาย พรชัย สอบติด รร.เตรียทหาร ทหารอากาศ
3. ด.ช. ศักดรินทร์ สอบติด รร.เตรียมทหาร ทหารบก
4.นาย นพดล สอบติด รร.เตรียมทหาร ตำรวจ

============ผลงานติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย===============
1.น้องธนภัทร สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (เรียนตั้งแต่ ม 5)
2.น้องปริญญา สามารถสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.น้องมาริสา สามารถสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.น้องกลวัตร สามารถสอบเข้าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.น้องภาณุพงศ์ สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
6.น้องกิตติศักดิ์ สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
7.น้องพีรวิทย์ สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

==========ผลงานติวสอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ==============
1. นาย ศิวนันท์ สอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
2. นาย กรภพ สอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
3. ด.ช. ศักดรินทร์ สอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
4.นาย ยุทธนา สอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

*****นี้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้นครับ โอกาสยังรอน้องๆเสมอ ให้พี่ๆได้ดูแลสิครับ*****

วิชาที่สอน
คณิต (ประถม), ไทย-สังคม (ประถม), อังกฤษ (ประถม), วิทย์ (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมต้น), วิทย์ (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย), เคมี (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), ชีววิทยา (มัธยมปลาย), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมปลาย), ไทย-สังคม (มัธยมปลาย), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมต้น)

สถานที่ติดต่อนิสิตจุฬาติวเตอร์ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 137/7 ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 086-8407668
อีเมล nisitchulatutor.rayong@gmail.com
เว็ปไซต์ www.chulabright.com
เฟสบุค นิสิตจุฬาติวเตอร์ – ระยอง

แผนที่นิสิตจุฬาติวเตอร์ จังหวัดระยอง

แผนที่นิสิตจุฬาติวเตอร์ระยอง

 


 

 

4. เคมีอาจารย์ อุ๊ สาขาระยอง  ความหมาย ตราสัญลักษณ์: ประกอบด้วย สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นวงจรอะตอมในรูปวงรีติดกัน 4 วง ล้อมรอบตัวอักษรคำว่า “เคมีอ.อุ๊” อยู่ในวงกลม หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา เช่นเดียวกับอะตอมที่สามารถสร้างพลังงานได้อย่างต่อเนื่องมหาศาล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

ปรัชญาของโรงเรียน :พัฒนาองค์กร พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม สู่ผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรการศึกษานอกระบบที่เสริมสร้างความรู้วิชาเคมี ในระดับมัธยมศึกษา ที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ และมีเครือข่ายให้บริการทั่วถึงในทุกภูมิภาคเคมีอาจารย์ อุ๊ สาขาระยอง

พันธกิจ (Mission) : 1.พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกปี
2.พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สามารถจัดการเรียนรู้ และบริการแก่ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3.ขยายเครือข่าย สาขาให้บริการในพื้นที่ที่มีศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4.กำกับดูแลติดตามประเมินคุณภาพและบริการของสาขาในเครือ อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโรงเรียน : เป็นโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองในด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการบริการที่มีมาตราฐานพร้อมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนของตนเอง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ตามต้องการ

คอร์สเรียนเคมีอาจารย์ อุ๊ สาขาระยอง คลิก

สถานที่ติดต่อเคมีอาจารย์ อุ๊ สาขาระยอง
ที่อยู่ 955 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์ (038) 623-523-5
อีเมล์ brrayong@chem-ou.com
เว็ปไซต์ www.chem-ou.com


 

 

5. คิงแมทส์สาขา ระยอง King Math Rayong  คิงแมทส์คือหลักสูตรที่เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีใต้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และได้รับความเชื่อถือสูงจากผู้ปกครอง โดยผลการวิจัยจากสถาบัน PISA(Program for International Student Assessment) และ TIMSS (Trend in International Mathematic Science Study) จัดอันดับความสามาถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของประเทศเกาหลีว่าเป็นอันดับ 1 ของโลก  หลักสูตร KingMath ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย Mr. Myung Jun Parkจบการศึกษาจาก Seoul National University of Educationอาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์มาตลอดชีวิต สามารถสร้างเด็กอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์มาแล้วมากมายมีนักเรียน 200,000 คนต่อปีในประเทศเกาหลีเรียนคิงแมทส์ จาก1200 สาขาทั่วประเทศและขยายสาขาไปในอีกหลายประเทศ อาทิ อเมริกาเหนือ, ออสเตรเลีย, เยอรมัน, อังกฤษ, แคนาดา,จีน, ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

คิงแมทส์สาขา ระยอง

 

บรรยากาศคิงแมทส์สาขา ระยอง King Math Rayong

คิงแมทส์สาขา ระยอง 2

คิงแมทส์สาขา ระยอง 3

คิงแมทส์สาขา ระยอง 4

คิงแมทส์สาขา ระยอง 5

 

 

“เด็กมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตทุกวัน พวกเขาเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เราตระหนักถึงความเฉลียวฉลาด มุมมองความคิด และจุดยืนของเด็กของเราทุกคน เราคาดหวังว่าเด็กๆ ของเราจะไม่ ก้าวเดินอย่างเชื่องช้าและเติบโตอย่างไร้จุดหมาย แต่เราจะดูแลเด็กๆ ให้เติบโตด้วยความรับผิดชอบในด้านการศึกษาจากเรา”

1993 เปิดสถาบัน KingMath เริ่มจัดพิมพ์หนังสือ สำหรับชั้นประถม
1995 เริ่มผลิตหนังสือภายใต้ชื่อ Wang จัดพิมพ์ชุดหนังสือระดับประถม
1996 จัดทดสอบ KingMath ระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรก
1997 เปิดสำนักงานใหญ่ เริ่มขยายสาขาแฟรนไชส์
1999 ก่อตั้งสถาบัน Korean Math Study Evaluations Institute จัดทดสอบ KME ครั้งแรก
2000 จัดพิมพ์ชุดหนังสือ KingMath ระดับมัธยมต้น (Dodo, Rula, High) จัดตั้งกลุ่มบริษัทใหม่ ในนาม EduWANG Corp.
2001 จัดการทดสอบ KingMath Contest ครั้งที่ 4 จัดทดสอบ Korean Math Contest (KME) ครั้งที่ 4 ร่วมกับพันธมิตร จัดพิมพ์หนังสือ Math-Academy สำหรับนักเรียนมัธยมต้น
2002 จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 5 ร่วมกับพันธมิตร
2003 จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 6 ร่วมกับพันธมิตร จัดพิมพ์ชุดหนังสือ สำหรับทุกวิชา
2004 จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 8 ร่วมกับพันธมิตร เปิดตัว ธุรกิจ Home School สำหรับเด็ก (IGENI Zone)
จัดตั้งบริษัท EduWANG USA จัดพิมพ์ Munjangje Teukkang จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 10 ร่วมกับพันธมิตร จัดทดสอบ ระดับชาติครั้งที่ 8 จัดพิมพ์ “EduWANG Classes for Gifted Children”
2005 เปิด KingMath Classes Question Bank Service จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 12 จัดทดสอบ ครั้งที่ 7 สำหรับสมาชิก จัดทดสอบ ครั้งที่ 9 ระดับชาติ จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 13
2006 จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 14 จัดทดสอบ ครั้งที่ 8 สำหรับสมาชิก จัดทดสอบ ครั้งที่ 10 ระดับชาติ
เปิดสาขา แคนาดา และนิวยอร์ก

“เพราะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือรากฐานสำคัญของการเรียนและประกอบอาชีพ รวมไปถึงการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ผลจากการวิจัยหลายๆ ชิ้นบ่งชี้ว่าเด็กไทยมักประสบปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้เด็กๆ ไม่เข้าใจต่อเนื่องไปยังวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เอดู พาร์คจึงเสาะหาข้อมูลจนพบว่า เด็กเกาหลีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกนั้นใช้หลักสูตรคิงแมทส์”

จากผลสำเร็จดังกล่าวบริษัทเอดูพาร์คจำกัดโดยอาจารย์ภูดิทพรรักษมณีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ และการสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์จึงทำความร่วมมือกับบริษัท เอดู วัง จำกัด รับสิทธิเป็นผู้เผยแพร่หลักสูตรนี้ในประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ของเด็กไทยให้สูงขึ้นสู่ระดับมาตรฐานสากลรวมทั้งอบรมยุทธวิธีในการแก้ปัญหาให้คุณครูสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป ใช้จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปัจจุบันคิงแมทส์อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Woongjin Thinkbig Co.,Ltd.(Global Educational Business) ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจการศึกษาในประเทศเกาหลีมากว่า 30 ปีดำเนินธุรกิจด้าน Institute Biz, On-line Biz, และ Educational Material & Service Biz โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (Great Company) ภายใต้ปรัชญาทางการดำเนินธุรกิจ “Tto-tto Sarang (Love and love more)”และปรัชญาทางการศึกษา “การเรียนรู้ที่ดีสร้างคนที่ยิ่งใหญ่ (Honest learining, Great Person)”ผ่านการกลยุทธ์ทางการตลาด 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การมีเนื้อหาที่ดีที่สุด (Valuable contents) การทำงานที่ดีที่สุด (Smart solution) และการใช้ใจในการทำงาน (Communication of Heart)

สถานที่ติดต่อคิงแมทส์สาขา ระยอง King Math Rayong
ที่ตั้ง : (ตรงข้ามโรงเรียนกวงฮั้ว) 75/20 ถนนชายกระป่อม 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เบอร์โทร . 084-724 -7070
เว็ปไซต์ www.kingmath.co.th

แผนที่คิงแมทส์สาขา ระยอง King Math Rayong

แผนที่คิงแมทส์สาขา ระยอง

 


 

 

6. โรงเรียน กวดวิชาอินเตอร์แมทช์  InterMath
สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติอันดับ 1 ประเทศไทย

สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติอันดับ 1 ที่เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ หลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษทั้ง EP, IEP, Bilingual สองภาษา และหลักสูตร Inter อินเตอร์ (USA, UK, IB, Singapore, Australia) ด้วยระบบ การเรียนการสอน ระดับ Wolrd Class ที่นี่ที่เดียว ราคาเพียง 1,xxx บาทต่อเดือน สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ InterMath เป็นสถาบันสอนคณิตศาสตร์เชิงนวัตกรรมภายใต้การควบคุมโดย ดร.วุฒิชัย และทีมที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทั้งในอังกฤษ (Oxford) อเมริกา (Harvard, Stanford, MIT) สิงคโปร์ (NUS) และไทย (สสวท., จุฬา, มศว.) เปิดสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำระบบ Interactive Math Activity ในการปูพื้นฐานด้านทฤษฎี (Concept)โรงเรียน กวดวิชาอินเตอร์แมทช์ ระยอง InterMath

ในห้องเรียนที่สนุกสนานผ่านกิจกรรมกลุ่มและอุปกรณ์เสริมคณิตศาสตร์ (Math Manipulatives) และ Online Math Practice สำหรับทำแบบฝึกหัดออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลกและใช้มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาล (K2-K3) ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 1-12 / Year 1-13) ในหลักสูตร EP, Mini EP, Bilingual สำหรับโรงเรียนไทยที่อิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และสำหรับโรงเรียนนานาชาติ (International School) ที่อิงตามหลักสูตร USA, UK, IB, Australia และ Singapore สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ InterMath มีหลักสูตรรับรองผล 100% เหมาะสำหรับน้องที่เก่งคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดความเก่งอย่างไร้ขีดจำกัด และน้องที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ที่อยากเก่งเพิ่มขึ้น หรืออยากเพิ่มเกรดให้สูงขึ้น และสำคัญที่สุดคือ น้องๆ จะรักคณิตศาสตร์และมีความสามารถในด้านการคำนวน (Basic Math Skill) และการวิเคราห์แก้โจทย์ปัญหา (Critical Thinking Skill) เพื่อนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและอาชีพการงานในอนาคต

สถานที่ติดต่อโรงเรียน กวดวิชาอินเตอร์แมทช์ ระยอง InterMath
ที่อยู่ 49/19-20 ถนน สุนทรภู่ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทร 081-5523803
แฟ๊กซ์ 038-672668
เว็ปไซต์ www.intermathschool.com


 

 

7. ศูนย์วิชาการ RAC ระยอง ปัจจุบันการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนในลักษณะการรับตรงเป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมามีสัดส่วนมากถึง 85.00% ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ก่อน Admissions โดยในการรับตรงจะเน้นการคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนในคณะนั้น ๆ ซึ่งจะใช้การสอบร่วมกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และการสอบสัมภาษณ์สิ่งเหล่านี้ล้วนจะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัว อีกทั้งการรับตรงเริ่มรับสมัครในเดือนมิถุนายน ซึ่งถือว่าระยะเวลาในการเตรียมตัวน้อยเกินไป
เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่และได้เปรียบในการสอบทุกสนามสอบ ศูนย์วิชาการ RAC จึงได้จัดหลักสูตร G-Student เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ม.5 ที่กำลังจะขึ้น ม.6 ได้เตรียมความพร้อมก่อนการสอบตรงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน นี้
G-Student หลักสูตรสำหรับคนพิเศษเช่นคุณ รับรองผล สอบไม่ติดยินดีคืนเงินศูนย์วิชาการ RAC ระยอง
สถานที่ติดต่อศูนย์วิชาการ RAC ระยอง
ที่อยู่ 7/21 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Email : rac_rayong@hotmail.com
โทร 086 313 4177
แฟ๊กซ์ 038 876 111
เว็ปไซต์ rac.ac.th/rayong
เฟสบุ๊ค Rac ระยอง


 

 

8. โรงเรียนกวดวิชาเก่งคณิต จังหวัดระยอง 

เปิดสอนวิชา จินตคณิตคิดเลขเร็ว ฝึกสมาธิโดยการใช้ลูกคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี เปียโน คีบอร์ด กีตาร์ ไวโอลีน และอูคูเลเล่ อ.1-ม.6 ว่ายน้ำ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนกวดวิชาเก่งคณิต 

ที่อยู่ 75/7 ถนนจันทอุดม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทร: 0-3861-4570, 0-3861-7993
เฟสบุ๊ค โรงเรียนกวดวิชาเก่งคณิต

โรงเรียนกวดวิชาเก่งคณิต

ตารางเรียนคอร์สปิดเทอม โรงเรียนเก่งคณิต

ตารางเรียนคอร์สปิดเทอม โรงเรียนเก่งคณิต

 


 

 

9. โรงเรียน ต้นกล้า จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนที่มีระบบบริหารงานแบบครอบครัวมีด้วยกัน 5 พี่น้อง โดยมีคุณเกรียงไกร วิหาร (ครูเกรียง) ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คุณมานะ ประทุมพิทักษ์ (ครูเล็ก) คุณอรวรรณ ประทุมพิทักษ์ (ครูอ๊อด) คุณศุภรัตน์ อัมพานนท์ (ครูยุ้ย) และคุณสมชาย อัมพานนท์ (ครูหรั่ง) พร้อมกับทีมคุณครู โรงเรียนต้นกล้าระยองเริ่มบุกเบิกโดยครูเกรียง พอโรงเรียนมีความมั่นคง จึงให้พี่น้องทุกคนลาออกจากที่ทำงานมาอยู่ที่ โรงเรียนต้นกล้า ซึ่งทุกคนไม่ได้มีประสบการณ์ตรงกับอาชีพครูและการทำโรงเรียน แต่ด้วยความที่ว่าโรงเรียนต้นกล้าเป็นของเรา เราจึงทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ คนที่เข้ามาทำงานรุ่นหลังก็เดินตามแบบอย่างที่เราวางเอาไว้

หลักสูตรจินตคณิต ต้นกล้า for kid ของเราเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการ ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล “โรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในระดับดีเด่น” โรงเรียนของเราจึงเป็นต้นแบบสูตรสำเร็จที่ดีให้กับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับเรา ตามสาขาต่างจังหวัดที่เปิดไปแล้ว และ สาขาที่กำลังจะเปิดต่อไปในอนาคตโรงเรียน ต้นกล้า จังหวัดระยอง

โรงเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับเด็กเล็ก อายุ 4 – 9 ปี จังหวัดระยอง ที่เล่าเรื่องราวของ ครู พัฒนาการเด็กเล็ก เทคนิคการสอน หนังสือเด็กและครอบครัว อบรมสัมมนา การศึกษา และวิชาที่สอน คือ จินตคณิต คณิตศาสตร์ การดูแลเด็กปฐมวัย ทำอาหารสำหรับเด็ก ศิลปะ งานประดิษฐ์ การละครสำหรับเด็ก โรงเรียน ต้นกล้าจังหวัดระยองได้รับรางวัลบริหารคุณภาพภายในระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดเรียนรอบแรก วันที่ 9-10 / 5 / 58 นี้
1.Smile Junior ปฐมวัย เพื่อ เด็ก 3-5 ปี บุคลิกภาพ การเคลื่อนไหว การสนทนา การสื่อสาร การสังเกต และ ความสุข คือ สิ่งสำคัญ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนเด็กๆ จะได้รู้จัก ตัวเอง ครอบครัว สังคม ธรรมชาติ สิ่งรอบตัว ผ่านจงวรเมล็ดเปลือก ด้วยวิธีการของ “ปฐมวัย” เท่านั้น
สอนโดย “ครูมัต” ประสบการณ์ตรงด้านปฐมวัย
2.Math Exercise คณิตศาสตร์ เพื่อ เด็ก 7-12 ปี เด็กๆ ต้องเข้าใจคณิตศาสตร์ จากชีวิตจริงก่อน จึงจะทำให้เข้าใจโจทย์ในชั้นเรียนได้
การเล่นแบบสร้างสรรค์ แล้วคิดออกมาเป็นเลขได้ จึงเป็นวิธีที่ทำให้เด็กเข้าใจ การคิดเลขได้ง่ายขึ้น เราจึงออกแบบ ให้เด็กๆ เรียนรู้ เรื่องสกุลเงิน เวลา ระยะทาง น้ำหนัก ชั่ง ตวง วัด ผ่านเรื่องใกล้ตัว ด้วยอุปกรณ์ ที่ออกแบบเป็นพิเศษ สอนโดยครูเมฆฝน และ ครูทิพย์
3.Cook Kids โภชนาการ เพื่อเด็ก 6-12 ปี เด็กๆ ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีสุขภาพดี เราจึงเริ่มด้วย สอนให้เด็กกินอย่างถูกต้อง และคำนวณความต้องการอาหารของร่างกายเป็น ผ่านวิธีการ ทำอาหารเช้า อาหารว่าง อาหารจานเดียว ขนมไทย ลงมือปฏิบัติจริง และสรุปผลงานเป็น Mind Map สอนโดยนักโภชนาการ ครูแอมป์แปร์ และ ครูหนูนา
4.Theater Kids ศิลปะการละคร เพื่อเด็ก 5 – 12 ปี เราใช้กระบวนการละคร สร้างเด็กดีด้วย 5H ด้านการคิดดี (Head) หัวใจดี (Heart) สุขภาพดี (Heath) การกระทำดี (Hand) สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ (Human being)ลงมือปฏิบัติ ฝึกการสื่อสาร ออกเสียง สมาธิ จินตนาการ สังเกต ระดมความคิด ทักษะสังคม Acting & Image Thearter สอนโดยครูเก๋ ประสบการณ์ตรงด้านละครและการแสดง
5.Art & Hand Infinity ศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก 5-12 ปี เราฝึกให้เด็กๆ ทำงานด้านศิลปะ ผ่านการใช้สีไม้ สีชอล์ก สีอะคริลิค
และ งานประดิษฐ์ สอนโดยครูตรู่ ประสบการณ์ตรงด้านศิลปะ

สถานที่ติดต่อโรงเรียน ต้นกล้า จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 119/2 ซ. คอนโดศรีเมือง 2 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-611429, 081-4296740
โทรสาร 038-611429
อีเมล smile2learn@gmail.com
เว็ปไซต์ www.tonklaforkid.com
เฟสบุ๊ค Tonkla Rayong School

แผนที่ โรงเรียน ต้นกล้า จังหวัดระยอง

โรงเรียน ต้นกล้าระยอง

 


 

 

10. โรงเรียนชินอิง กวดวิชาและสอนพิเศษ ระยอง โรงเรียนกวดวิชา และสอนพิเศษระดับชั้นประถมและมัธยม เช่น วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย จีน สังคม ดนตรี ONET-ANET สอนภาษา ติวเข้า ม.1, ม.4 สนทนาภาษาจีน-เกาหลี บริการหาสถานที่เรียนที่ประเทศจีน สอนเพื่อไปสอบ HSK ส่งนักเรียนไปจีน สิงคโปร์ นิวซีแลนด์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนชินอิง กวดวิชาและสอนพิเศษ ระยอง
ที่อยู่ สาขา 2 4/23-4 ตลาดหมอดิษฐ์ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3862-2291
อีเมล chin.eng@hotmail.com , chineng@typlive.com
เวลาทำการ ทำการทุกวัน เวลา 09:00-22:00
เว็บไซต์ chineng.yellowpages.co.th

โรงเรียนชินอิง กวดวิชาและสอนพิเศษ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ