สำนักงานกฎหมายและการบัญชี เอส พี

สำนักงานกฎหมายและการบัญชี เอส พี

หมวดหมู่: บัญชี/ทนายความ, 14/07/2015, 8:16, ชม: 1,432 ครั้ง

สำนักงานกฎหมายและการบัญชี เอส พี

สำนักงานกฎหมายและการบัญชี เอส พี เป็นสำนักงานที่ให้บริการงานด้านกฎหมาย
งานให้คำปรึกษากฎหมาย งานที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท งานประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา งานร่างสัญญา หนังสือรับสภาพหนี้และอื่นๆ งานรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ งานจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน งานตรวจสอบที่ดิน บัญชีเงินฝาก ประกันสังคม งานบังคับคดี

ก่อตั้งขึ้น ปี 2553 โดยทนายพิสิษฐ์ ศุภาไพโรจน์ หัวหน้าสำนักงาน เป็นผู้บริหารงาน โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ ที่คอยให้บริการทุกท่านด้วยความจริงใจ

บริหารงานโดยทนายพิสิษฐ์ ศุภาไพโรจน์ ให้บริการงานกฎหมายในด้านต่างๆ ให้คำปรึกษากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักรและการทำสัญญาต่างๆรวมทั้งการรับรองเอกสารของชาวต่างชาติ โดยตั้งเจตนาให้งานบริการกฎหมายด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางจากทุกๆท่าน

สำนักงานกฎหมายและการบัญชี เอส พี

สถานที่ติดต่อสำนักงานกฎหมายและการบัญชี เอส พี
ที่อยู่ 905 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 033-650-374
แฟกซ์ 033-650-374
โทรศัพท์มือถือ 081-5702996 092-6044419
อีเมล์ pisit.spprlawyer@gmail.com
เว็บไซต์ www.pisitlawyer.com
แผนที่สำนักงานกฎหมายและการบัญชี เอส พี

แผนที่สำนักงานกฎหมายและการบัญชี เอส พี

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ