สำนักงานรัษฎากร กฎหมายและบัญชี

สำนักงานรัษฎากร กฎหมายและบัญชี

หมวดหมู่: บัญชี/ทนายความ, 14/07/2015, 14:16, ชม: 831 ครั้ง

สำนักงานรัษฎากร กฎหมายและบัญชี

เรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลทุกท่านด้วยความรู้ความสามารถของเราอย่างผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและบัญชี และเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำให้เรื่องกฎหมายและบัญชีเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากกับท่านอีกต่อไป เราให้บริการ รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีรายเดือน ในพื้นที่จังหวัดระยอง รับปรึกษาปัญหาด้านภาษีอากร สำนักงานรัษฎากร กฎหมายและบัญชี เราให้บริการด้านกฎหมายและบัญชีแบบครบวงจร ทั้งให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย และรับว่าความทั่วราชอาณาจักรฯ รับทำบัญชี ยื่นเสียภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

งานกฎหมาย
รับว่าความทั่วราชอาณาจักรฯ ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีครอบครัว ฯลฯ รับทำพินัยกรรม และทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารต่างประเทศ รับดำเนินการบังคับคดี
รัษฎากร กฎหมายและบัญชี
งานบริการทางบัญชี
เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำบัญชีในธุรกิจต่าง ๆ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับยื่นเสียภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและวางแผนภาษีและระบบบัญชีภายในให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลกฎหมายรัษฎากรโดยผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สถานที่ติดต่อสำนักงานรัษฎากร กฎหมายและบัญชี
ที่อยู่ 26/8 หมู่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทร 089-4065972 ,083-1131336
Email : tobratsadakorn@hotmail.com,jern_nalinee@hotmail.com
เว็บไซต์ ratsadakornlaw.com

แผนที่สำนักงานรัษฎากร กฎหมายและบัญชี

 

แผนที่สำนักงานรัษฎากร กฎหมายและบัญชี

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ