บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาระยอง

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาระยอง

หมวดหมู่: ธุรกิจเครื่องสำอาง, 06/07/2015, 16:17, ชม: 1,632 ครั้ง

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาระยอง

คังเซน บริษัทขายตรงสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยนำรูปแบบธุรกิจขายตรงหลายชั้น (Multi-Level Marketing) หรือระบบธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) มาใช้ในการบริหารธุรกิจ และบริหารองค์กร
21 ปี แห่งความมุ่งมั่นธุรกิจขายตรงคังเซนบนภาพแห่งความสำเร็จ คังเซนได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และรับใช้สังคมอย่างเต็มที่ ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก และสร้างสรรค์ความงามเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิต รวมถึงการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ชีวิตด้วยแผนธุรกิจสีขาวที่เป็นธรรม
สำหรับประเทศไทยคังเซนมีสาขาให้บริการทั่วประเทศ 84 สาขา คังเซนแกลอรี่ 9 สาขา ศูนย์ออทอไรท์ เซ็นเตอร์ที่บริหารงานโดยสมาชิก 31 สาขา นอกจากนี้ยังขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวม 5 ประเทศ จำนวน 62 สาขา ได้แก่
– ปี 2542 คังเซนได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอินโดนีเซีย
– ปี 2543 คังเซนได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
– ปี 2547 คังเซนได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
– ปี 2554 คังเซนได้ขยายสาขาไปยังประเทศกัมพูชา
ต้นปี 2557 คังเซนได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กร โดยเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ใหม่จากแนวคิด คุณอิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร คือ “มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมบรรลุเป้าหมายการมีชีวิตที่ดีขึ้น” (Driving people to achieve a better life) ชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ไม่เพียงเฉพาะผู้คนในประเทศแต่รวมถึงประชากรทั่วทั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีเป้าหมายแห่งการเป็น “องค์กรที่น่าชื่นชมและน่าเชื่อถือใน AEC” ให้สำเร็จภายในปี 2020 (To be the admired & trusted MLM brand in AEC)
วันนี้คังเซนมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างมั่นคงสู่เครือข่ายของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสร้างอนาคตที่สดใส เปิดโอกาสรับสิ่งใหม่ๆ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นที่จะประสบความสำเร็จ มีความเอื้อเฟื้อ ใส่ใจต่อครอบครัว และคนรอบข้างในสังคมเคียงคู่ความสำเร็จ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแบบ Up Life คือ ชีวิตที่ดีขึ้นในด้านบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือ (Looks) มีความมั่นคงทางรายได้ (Income) มีอิสรภาพทางการเงินและเวลา (Freedom) พร้อมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยจรรยาบรรณดำเนินชีวิตและธุรกิจ (Ethics)

คังเซน-เคนโก ภาคตะวันออก สาขาระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 400/8 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์ : 038-861808
เบอร์แฟกซ์ : 038-861808 or 02-3788734
เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์-วันเสาร์ 10.00-18.00
เว็บไซต์ www.kangzen.com
เฟสบุค คังเซน-เคนโก ภาคตะวันออก สาขาระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ