จิมโบรี ระยอง Gymboree Rayong

จิมโบรี ระยอง Gymboree Rayong

หมวดหมู่: ธุรกิจการศึกษา, 17/06/2015, 9:58, ชม: 836 ครั้ง

จิมโบรี ระยอง Gymboree Rayong  เรา คือ ผู้นำระดับโลกด้านกิจกรรมเด็กเล็ก  ที่ Gymboree Play & Music คุณและเด็ก ๆ จะมีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ และสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนให้คงอยู่ตลอดไป กิจกรรมของ Gymboree ได้ออกแบบเป็นพิเศษที่จะช่วยเด็กเล็ก ๆ ในการเรียนและพัฒนาขณะที่เขาเล่น คุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเด็ก ๆ เพียงแค่เล่นด้วยกัน ได้ เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมและกระตุ้นการพัฒนาการของลูกน้อยเป็นต้น ทำไมต้อง Gymboree  : เพราะเราคือสุดยอดผู้นำในกิจกรรมสำหรับเด็ก
กว่า 30 ปีที่จิมโบรี ยึดมั่นว่าการเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง ปัจจุบันจิมโบรีมีกว่า 700 สาขาใน 52 ประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราเป็นผู้นำในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กที่ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งการเล่นตามระดับอายุ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านสติปัญญา เพิ่มพูนทักษะทางร่างกาย และปลูกฝังพัฒนาการที่ดีทางสังคมให้กับเด็กเล็กผ่านการเล่น โดยมีลักษณะเด่นคือ มีคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อช่วยกระตุ้นให้ทุกกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นจิมโบรี ระยอง Gymboree Rayong

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญในพัฒนาการเด็กเล็ก
จิมโบรีมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรที่เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเล็กในสหรัฐอเมริกา หรือ Zero to Three? เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกกิจกรรมถูกออกแบบอย่างเหมาะสมในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ และลูก

สถานที่และสิ่งแวดล้อมในจิมโบรีนั้นปลอดภัย เหมาะสำหรับการเล่นและเรียนรู้
เรามีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ ในการที่จะมีอิสระในการเคลื่อนไหว, การเล่น และการสำรวจอย่างปลอดภัย อุปกรณ์ของจิมโบรีทุก ๆ ชิ้น ได้ถูกออกแบบและจดสิทธิบัตรโดย เจย์ เบ็ควิท (Jay Beckwith) นักออกแบบสนามเด็กเล่นชื่อดัง ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 30 ปี ที่ได้รับการยอมรับจากหลาย ๆประเทศ ซึ่งนักออกแบบท่านนี้ ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงโครงสร้างต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามความต้องการของเด็กในช่วงวัยนี้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเล่นนี้ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพที่ดีที่สุดตามที่คุณพ่อคุณแม่อยากที่จะมอบให้กับ ลูกน้อย

ประวัติของจิมโบรี
เรามีหลายสิ่งที่จะมอบให้กับคุณและลูกน้อยเมื่อพามาที่จิมโบรี เมื่อคุณเป็นสมาชิกจิมโบรี คุณไม่เพียงแต่มาร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์ แต่คุณจะได้ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าของจิมโบรี, ทดลองกิจกรรมได้ฟรี, เอกสารแนะนำการเล่นกิจกรรมต่าง ๆ กับลูกน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

Gymboree Play & Learn Classes
กิจกรรมแต่ละระดับทั้ง 7 ระดับถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเล็ก และจะมุ่งไปที่การส่งเสริมพัฒนาการหลักของเด็กในแต่ละช่วงอายุ จากการกระตุ้นประสาทสัมผัสในเด็กทารก การเรียนรู้เรื่องเหตุและผล การสื่อสารสองทาง การวางแผนในการเคลื่อนที่ การเล่นกับจินตนาการ และทักษะในการฟังและทักษะทางภาษา แต่ละระดับจะผสมผสานกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และทักษะทางกาย

ระดับ 1 0 – 6 เดือน
หนูน้อยนักสังเกต : ฝึกสังเกตผ่านประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ

ในช่วงเดือนแรกๆนี้ ทารกเกิดใหม่กำลังเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกภายนอก เริ่มด้วยการจัดตารางเวลาการกินและการนอน ตลอดจนอุณหภูมิของร่างกาย สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทารกในช่วงอายุนี้คือ การที่พวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น ซึ่งเมื่อทำได้เช่นนั้นแล้ว ทารกไม่เพียงแต่จะเป็นผู้เรียนที่ดี แต่ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงกับคนที่เขารักได้ด้วย ทักษะที่ทารกน้อยนี้กำลังพัฒนาจะช่วยให้เขาไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้น

กิจกรรมในระดับชั้นแรกนี้ จะมุ่งพัฒนาความสนใจของเด็กผ่านกิจกรรมประสาทสัมผัส กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็นการนอนคว่ำ การเล่นกับไฟฉาย หรือการนวดสัมผัส ซึ่งช่วยทำให้ทารกไว้วางใจ รู้สึกอบอุ่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ดูแล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองที่จะช่วยคุณในการเรียนรู้จากผู้ปกครองคนอื่นๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกคุณมากขึ้น

ระดับ 2 6 – 10 เดือน
หนูน้อยนักปฏิบัติ : ปฏิบัติและทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองอย่างมีเป้าหมาย

ในช่วงอายุนี้ เด็กน้อยเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุและผล และเรียนรู้ว่าเขาจะทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร เด็กน้อยเข้าใจว่าพวกเขาสามารถแสดงว่าเขาต้องการอะไรได้ โดยการทำเสียงพิเศษ ใช้ท่าทาง หรือ หน้าตาแสดงออกมา ยกตัวอย่างเช่น พวกเขารู้ว่า
ถ้าเขายิ้ม แม่มักจะยิ้มตอบ เด็กๆจะตอบสนองกับผู้คนที่คุยหรือเล่นด้วย โดยการทำเสียง แสดงออกทางหน้าตา และท่าทาง เช่นการโน้มตัวเข้าหา หรือ ยื่นแขนออกมา เด็กๆยังใช้ทักษะต่างๆที่พัฒนาได้เพื่อใช้ในการเรียนรู้โลก

ทารกน้อยจะได้เรียนรู้ว่าสามารถที่จะทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร จากกิจกรรมที่เน้นให้เด็กๆ รู้จักผลลัพธ์จากการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น และยังสามารทำกิจกรรมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบนทางลาด กระดานลื่น เครื่องปีนป่ายหรืออุโมงค์ชนิดต่างๆ หนูน้อยยังจะได้สนุกกับดนตรีและท่วงทำนองที่ช่วยสนับสนุนทักษะทางสังคม และกระตุ้นพัฒนาการสมอง คุณยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองคนอื่นๆ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกของคุณ

ระดับ 3 10 – 16 เดือน
หนูน้อยนักสื่อสาร : ใช้ภาษากายในแบบต่างๆเพื่อสื่อสาร ทั้งการรับฟังและตอบกลับ

เด็กในอายุนี้เป็นนักสื่อสารที่ดี เด็กๆจะแสดงให้เห็นว่าต้องการอะไรด้วยการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นการชี้ไปที่ของเล่น หรือ จับมือพาคุณไปเปิดประตู ถ้าเขาคลานหรือเดินไปหาผู้ดูแล หรือแตะที่ขา เขากำลังใช้ท่าทางเพื่อสื่อสารเป็นประโยค เช่น บอกว่า “ แม่ หนูอยากให้แม่อ่านหนังสือเล่มนี้ให้หนู” และเมื่อเด็กกลิ้งลูกบอลไปมากับผู้ใหญ่ พวกเขากำลังเรียนรู้เรื่องการสื่อสารสองทางและการผลัดกัน

เด็กๆ เริ่มที่จะสื่อสารแบบสองทางได้ การฝึกทักษะทางการสื่อสารทำให้เด็กๆ สามารถแสดงให้คุณรู้ว่าเขาต้องการอะไร คิดหรือรู้สึกอย่างไร ด้วยกิจกรรมพัฒนาการนานาชนิดที่เราจัดเตรียมไว้ผ่านเครื่องเล่นสวยๆของเรา นอกจากนี้เด็กๆจะได้ฝึกทักษะในการสร้างสมดุลย์และฝึกความแข็งแกร่งของร่างกาย ขณะที่คุณเองก็สามารถสังเกตได้ว่า ลูกของคุณมีปฏิสัมพันธ์ และเล่นกับเด็กคนอื่นอย่างไร

ระดับ 4 16 – 22 เดือน
นักคิดแก้ปัญหา : เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านอุปสรรคในการเล่นแต่ละครั้ง

ในช่วงอายุนี้ เด็กเตาะเตะใช้ทักษะทั้งหมดที่มีเพื่อให้ตัวเองนักแก้ปัญหาที่ดี เริ่มจากการที่พวกเด็กๆเริ่มเข้าใจรูปแบบและการกระทำที่พวกเขาต้องทำหรือลำดับที่ต้องกระทำ เพื่อให้ได้ซึ่งเป้าหมายที่เรียกกันว่า Motor Planning เด็กๆยังใช้การเลียนแบบเพื่อให้เข้าใจการใช้งานวัตถุหนึ่งๆ และใช้ความรู้นั้นในการสร้างประสิทธิภาพ เด็กๆเรียนรู้ว่าพฤติกรรมที่นำไปสู่ผลกระทบอะไรบ้าง เช่น ถ้าเขาผลักของเล่นออก ก็จะทำให้พ่อหรือแม่มากอดแทรก

ทักษะสำคัญสำหรับเด็กวัยนี้ คือการฝึกการเคลื่นไหวอย่างมีจุดประสงค์ เด็กๆจะใช้เครื่องเล่นเป็นอุปกรณ์ในการเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านสังคม ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะเป็นนักแก้ปัญหา เช่น เรียนรู้วิธีการเข้าและออกจากอุโมงค์ หรือ การผลัดกันทำกิจกรรม

ระดับ 5 22 – 28 เดือน
นักคิดสร้างสรรค์ : เริ่มใช้จินตนาการในการเล่นโดยผ่านการเรียนรู้จากอุปกรณ์เหมือนจริง

เด็กๆในช่วงอายุนี้ จะใช้คำพูดและสัญลักษณ์ เช่น รูปภาพและวัตถุในการสื่อสาร และพัฒนาความคิดของตนเอง เด็กๆสามารถที่จะสร้างภาพที่ต้องการขึ้นในสมอง ยกตัวอย่างเช่น เด็กๆสามารถที่จะสร้างภาพคุ้กกี้ที่พวกเขากำลังต้องการ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะหรือรสชาด และหลังจากนั้นก็จะใช้คำพูดออกมากว่า “ คุ้กกี้” เด็กๆจะสนุกกับการเล่นสมมุติ เช่น การใช้ช้อนป้อนอาหารให้กับตุ๊กตาหมี หรือก่อนช่วงอายุนี้ เด็กวัยนี้เล่นบล็อคได้โดยการต่อเรียงกัน แต่พอถึงอายุนี้ก็จะสามารถเรียงกันให้เป็นบ้านของตุ๊กตาสัตว์

การเล่นสมมุติตามจินตนาการสร้างสรรค์จะช่วยสนับสนุนพัฒนาการในการคิดแบบเป็นสัญลักษณ์ จากไม้กระดาน อุโมงค์ และเครื่องปีนป่าย เด็กๆจะได้ใช้ความสามารถในการสมมุตให้เป็นบ้านสุนัข รถดับเพลิง และอื่นๆอีกมากมาย ในช่วงวัยที่เด็กๆบางคนเริ่มเข้าอนุบาลนี้ เราใช้ทั้งอุปกรณ์และเกมส์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษา และพัฒนาการด้านสังคม เพื่อให้เด็กๆ ได้สนุก และเรียนรู้ไปในเวลาเดียวกัน

ระดับ 6 28 – 36 เดือน
นักคิดแบบมีเหตุผล : สามารถเชื่อมโยงความคิดและจินตนาการในการเล่นได้เป็นเรื่องราวและมีเหตุผล

ในช่วงอายุนี้ เด็กๆจะเป็นนักคิดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เด็กๆจะแสดงความรู้สึกและแนวความคิดในรูปแบบที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในการพูดคุยทั่วๆไปในทุกวัน และการเล่นสมมุติ ถ้าคุณยื่นของเล่นที่เขาไม่ชอบให้ เขาอาจจะตอบว่า “ ไม่เอา” หรือ เด็กๆอาจจะสมมุติเพื่อนๆ สัตว์น้อยใหญ่ที่กำลังป่วยขึ้น จะต้องพาไปทานยา นอนพัก หรือพาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเป็นต้น เด็กในช่วงอายุนี้จะสร้างเรื่องราวที่มีเหตุมีผล จะพัฒนาความสามารถทางจินตนาการจนถึงจุดที่สามารถใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุจริงๆได้

ด้วยการเล่นสมมุติ การอ่านหนังสือ การเล่นกับอุปกรณ์ และการเล่นทั้งแบบกลุ่มและแบบอิสระ เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะในการฟัง และทักษะทางภาษาที่จำเป็น เพื่อให้พวกเขาพร้อมสำหรับการเข้าเรียนอนุบาล กิจกรรมอันหลากหลายจะมุ่งไปที่การเล่นที่เด็กๆจะได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และสร้างจินตนาการเพื่อฝึกทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ

School Skills 36 – 60 เดือน

เข้าใจความเป็นไปต่างๆของสังคมรอบตัว ในช่วงอายุนี้ เด็กๆชอบที่จะสำรวจกิจกรรมใหม่ๆ และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่รวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านการเคลื่อนที่ ด้านความคิด ด้านภาษา การศึกษา และทักษะในการเข้าสังคม และยังรวมถึงความสามารถในการช่วยตัวเอง เช่น การแต่งตัว และการป้อนอาหารด้วยตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ใหม่ที่จะช่วยแยกแยะนี้
ช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจความเหมือนและความต่างของบุคคลได้ ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่จะช่วยให้เขาเข้าใจที่เคารพความแตกต่างและการยอมรับคนอื่นๆ

ผู้ใหญ่ตัวน้อยในระดับนี้จะได้รับการฝึกฝนที่มุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะสำคัญทั้งหมดที่บูรณาการเพื่อความพร้อมสำหรับการเข้าโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านสังคม ที่จะผนวกกับปัจจัยสำคัญสำหรับเด็กที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยฝึกทักษะในการฟังคำสั่ง การให้ความร่วมมือ
และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเล่นกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, ตัวอักษร,รูปทรงและตัวเลข
Music Program
เด็กๆจะได้รู้จักกับความหลากหลายของชนิดดนตรีที่แตกต่างกันถึง 20 ชนิดทั่วโลกผ่านแนวทางการเรียนรู้ในสไตล์ของ Gymboree ที่สนุกสนาน ในการเรียนรู้ดนตรี เด็กๆจะได้เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญทางดนตรี เช่น จังหวะ ระดับเสียง ท่วงทำนอง ผ่านทางกิจกรรมการร้อง การเต้น เล่นเกม
และการเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกาย สังคมและอารมณ์ตลอดจนสติปัญญาอีกด้วย

Music I 6-16 เดือน
ในช่วงอายุนี้ เด็กเรียนรู้ดนตรีผ่านการรับรู้ งานวิจัยพบว่า เด็กทารกสามารถที่จะจำเพลงได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ และทารกอายุเพียง 5 เดือนสามารถจำลำดับของทำนองเพลงได้ และยังสามารถจับการเปลี่ยนแปลงในระดับเสียง ทำนองเพลง และจังหวะได้
การเข้าร่วมกิจกรรม Music I จะมีผลต่อพัฒนาการทุกด้านของหนูน้อย คุณยังจะได้เรียนรู้เพลงที่ช่วยเสริมความจำ พัฒนาภาษา และสัมผัสกับองค์ประกอบของดนตรี ผ่านอุปกรณ์ที่เหมาะกับอายุ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สนุกสนาน และการได้เรียนรู้เพลงกล่อมเด็กจากทั่วโลกจะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงความหลากหลายของเพลงระหว่างคุณกับลูกน้อย ให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้

Music II 16-28 เดือน
สำหรับน้องที่เริ่มสร้างเสียงได้ด้วยตัวเอง เข้าใจคำสั่งง่าย ๆ เริ่มพูดเป็นคำ ๆ ในช่วงอายุนี้ น้อง ๆ จะเริ่มปรับเปลี่ยนพัฒนาการทางด้านดนตรี จากเดิมที่เป็นพัฒนาการที่เพียงรับรู้ ยังไม่สามารถแสดงออก มาเป็นการพัฒนาการที่สามารถแสดงออกอย่างเต็มที่
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้มากขึ้น รู้จักการสร้างเสียงด้วยตัวเอง เสนอความคิดของตัวเอง หรือทำตามคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ เด็ก ๆ จะเริ่มเล่นเครื่องดนตรีต่าง ๆ และฝึกฟังระดับเสียง (pitch) ที่ถูกต้อง รวมไปถึงการฝึกหายใจ เป่าลม และเปล่งเสียง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการฝึกพูดและร้องเพลงในอนาคตด้วย

Music III 28-60 เดือน
ดนตรีเป็นสิ่งที่เด็กๆในช่วงอายุนี้ถามหาเสมอ เพราะเด็กๆในช่วงอายุนี้มีความพร้อมทั้งทางสติปัญญาและร่างกายที่จะสัมผัสกับกิจกรรมทางดนตรีในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะหรือระดับเสียง เด็กๆสามารถที่จะแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางดนตรีที่ค่อย ๆ เพิ่มพูนขึ้น โดยจะได้สนุกกับการทำกิจกรรมดนตรีเป็นกลุ่ม การเล่น finger play การใช้เครื่องดนตรีง่าย ๆ
และเกมทางดนตรี ซึ่งทั้งหมดจะช่วยสร้างทั้งทักษะทางการเรียนรู้และทักษะทางสังคม และไม่ว่าจะเป็นเสียงร้อง หรือ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ซึ่งพร้อมที่จะได้เบ่งบานผ่านกิจกรรมเพลง กิจกรรมการเคลื่อนที่ เรื่องเล่าสนุกๆ เด็ก ๆ ยังจะได้รู้จักรักดนตรี ที่จะเป็นรากฐานในการเรียนรู้ดนตรีต่อไป

Art Classes
ไม่มีอะไรที่จุดประกายจินตนาการได้ดีเท่ากับงานศิลปะ นั่นคือสาเหตุที่ Gymboree Art ให้กับลูกของคุณมากกว่าเพียงงานศิลปะที่เขาทำเสร็จ สิ่งที่เด็กๆ ได้จากกิจกรรมศิลปะของเรานั้นมีทั้งจิตใจที่สร้างสรรค์ และวิถีทางบวกในการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง รวมไปถึงปลดปล่อยจินตนาการน้อยๆ ในโลกแห่งการค้นพบ ไม่ว่าจะเป็นการระบายสี งานปั้น งานตัดปะ ร้องเพลง หรือแต่งตัวตามจินตนาการ โดยเน้นการเล่นเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับศิลปะอย่างสร้างสรรค์ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ

Art I 18-30 เดือน
เรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นทางศิลปะให้กับเด็กๆ ได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อมือในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการปั้น การระบายสี
และกิจกรรมที่หลายหลายเพื่อให้เกิดความรู้สึกดี พร้อมเปิดโอกาสให้เพิ่มพูนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา กระบวนการคิด และกระตุ้นความสัมพันธ์ทางสังคมให้กับด็ก เมื่อได้ลองเล่นกับอุปกรณ์ทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ เกิดเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นพบศักยภาพทางศิลปะที่เหมาะสมในเด็กเล็กอีกด้วย

Art II 30-42 เดือน
เสริมสร้างจินตนาการด้วยผลงานทางศิลปะด้วยวิธีที่หลากหลาย และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การระบายสี การร้องเพลง
การปั้น การตัดปะ การทำภาพพิมพ์ การเล่นบทบาทสมมติ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ค้นพบความเป็นตัวเองผ่านกระบวนการทางศิลปะซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้ การแสดงออกทางความคิด สร้างความเข้าใจอย่างมีเหตุผล เพิ่มพูนทักษะทางศิลปะให้กับน้องๆ พร้อมกับพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจได้อย่างเหมาะสม

Art III 42 – 60 เดือน
ผสมผสานความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะที่ได้อย่างลงตัว เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง เปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถที่ดีเยี่ยม การยอมรับในตนเอง และผู้อื่น สร้างประสบการณ์ที่ดีเมื่อทำงานศิลปะร่วมกับเพื่อน ในแต่ละกิจกรรมเน้นการใช้กล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว และปราณีต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแสดงออกทางอารมณ์ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะที่ใช้ทักษะหลากหลาย

School Skills 3-5 ปี
เข้าใจความเป็นไปต่างๆของสังคมรอบตัว ในช่วงอายุนี้ เด็กๆชอบที่จะสำรวจกิจกรรมใหม่ๆ และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่รวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านการเคลื่อนที่ ด้านความคิด ด้านภาษา การศึกษา และทักษะในการเข้าสังคม และยังรวมถึงความสามารถในการช่วยตัวเอง เช่น การแต่งตัว และการป้อนอาหารด้วยตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ใหม่ที่จะช่วยแยกแยะนี้
ช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจความเหมือนและความต่างของบุคคลได้ ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่จะช่วยให้เขาเข้าใจที่เคารพความแตกต่างและการยอมรับคนอื่นๆ

ผู้ใหญ่ตัวน้อยในระดับนี้จะได้รับการฝึกฝนที่มุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะสำคัญทั้งหมดที่บูรณาการเพื่อความพร้อมสำหรับการเข้าโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านสังคม ที่จะผนวกกับปัจจัยสำคัญสำหรับเด็กที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยฝึกทักษะในการฟังคำสั่ง การให้ความร่วมมือ
และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเล่นกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, ตัวอักษร,รูปทรงและตัวเลข

School Skills 3-5 ปี
เข้าใจความเป็นไปต่างๆของสังคมรอบตัว ในช่วงอายุนี้ เด็กๆชอบที่จะสำรวจกิจกรรมใหม่ๆ และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่รวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านการเคลื่อนที่ ด้านความคิด ด้านภาษา การศึกษา และทักษะในการเข้าสังคม และยังรวมถึงความสามารถในการช่วยตัวเอง เช่น การแต่งตัว และการป้อนอาหารด้วยตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ใหม่ที่จะช่วยแยกแยะนี้
ช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจความเหมือนและความต่างของบุคคลได้ ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่จะช่วยให้เขาเข้าใจที่เคารพความแตกต่างและการยอมรับคนอื่นๆ

ผู้ใหญ่ตัวน้อยในระดับนี้จะได้รับการฝึกฝนที่มุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะสำคัญทั้งหมดที่บูรณาการเพื่อความพร้อมสำหรับการเข้าโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านสังคม ที่จะผนวกกับปัจจัยสำคัญสำหรับเด็กที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยฝึกทักษะในการฟังคำสั่ง การให้ความร่วมมือ
และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเล่นกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, ตัวอักษร,รูปทรงและตัวเลข

สถานที่ติดต่อจิมโบรี ระยอง Gymboree Rayong
ที่อยู่ : หมู่บ้านเพลินใจ 5 ดิโอโซน ไลฟ์สไตล์มอลล์
วัน-เวลา ทำการ : อังคาร – อาทิตย์ 09.00 am – 06.00 pm
เบอร์โทร 0-3802-6920,0922526594
เว็ปไซต์ www.gymboree.co.th
เฟสบุค Gymboree Rayong

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ