โรงเรียนกวดวิชา MU Tutors (พี่ม.มหิดลติวเตอร์) จังหวัดระยอง

โรงเรียนกวดวิชา MU Tutors (พี่ม.มหิดลติวเตอร์) จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: ธุรกิจการศึกษา, 15/06/2015, 21:23, ชม: 760 ครั้ง

โรงเรียนกวดวิชา MU Tutors (พี่ม.มหิดลติวเตอร์) จังหวัดระยอง  เกี่ยวกับเราโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์) ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ

เตรียมความพร้อมกับพี่มหิดลติวเตอร์

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาทั้งจากระบบ Ent’ และ สอบตรง (โควตา) ในทุกๆปี ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบ ซึ่งพี่ๆ มหิดลติวเตอร์ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนการจัดซื้อใบสมัคร และให้คำแนะนำในการสอบ สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ พี่ๆ ในทีมงานทุกคน จะช่วยแนะวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน และเตรียมสอบเข้าในสถาบันต่างๆตามที่แต่ละคนคาดหวังไว้

พี่ ม มหิดลเตอร์เตอร์

 

โดยทีมงานคุณภาพ จากพี่บัณฑิตเกียรตินิยม และนักศึกษา ปริญญาโท – เอก
คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ

วิชาที่เปิดสอนคอร์สปิดเทอมโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์) จังหวัดระยอง

โรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์)1_Page_1โรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์)1_Page_2โรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์)1_Page_3โรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์)1_Page_4

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์)
ที่อยู่ สาขาระยอง 18/38 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3861-5777, 0-3861-5789, 08-9939-9399, 08-1781-1811
โทรสาร 0-3861-5699
เว็บไซต์ www.mahidoltutor.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ