โรงเรียนตะวันออกคอมพิวเตอร์ (แกลง) จังหวัดระยอง

โรงเรียนตะวันออกคอมพิวเตอร์ (แกลง) จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: ธุรกิจการศึกษา, 15/06/2015, 21:00, ชม: 588 ครั้ง

โรงเรียนตะวันออกคอมพิวเตอร์ (แกลง) จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นับเป็นโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์แห่งแรก ในอำเภอแกลง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบันมีปรัชญาในการก่อตั้งโรงเรียนคือ”ต้องการให้เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด ทันสมัยนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความหลากหลายครบวงจร” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ โรงเรียนตะวันออกคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาเกี่ยวกับความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ของภาคตะวันออกโรงเรียนตะวันออกคอมพิวเตอร์ยัง ได้รับอนุญาติจากกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถออกวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่เรียนเพื่อเป็นการรับรอง วิทยะฐานะได

เมื่อปีพุทศักราช 2552 โรงเรียนตะวันออกคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเด่น เป็นโรงเรียนเอกชลนอกระบบแห่งแรกในอำเภอแกลงที่ได้รับรางวัล เมื่อปีเดียวกันโรงเรียนได้ย้ายที่ทำการมาตั้งใหม่ ณ. (หมู่บ้านฐานทรัพย์แลนด์)  ถ.โพธิ์ทอง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยองโรงเรียนตะวันออกคอมพิวเตอร์ (แกลง)

สถานที่ติดต่อโรงเรียนตะวันออกคอมพิวเตอร์ (แกลง) จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 88/ 18-19 หมู่บ้านฐานทรัพย์แลนด์ ถนนโพธิ์ทอง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เบอร์โทร : 038 -677975 , 081-761-4865
แฟ๊กซ์ : 038 – 677975
เวปไซต์ www.ecomschool.net
เฟสบุ๊ค โรงเรียนตะวันออกคอมพิวเตอร์ แกลง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ