โรงเรียน ต้นกล้า จังหวัดระยอง

โรงเรียน ต้นกล้า จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: ธุรกิจการศึกษา, 15/06/2015, 20:58, ชม: 779 ครั้ง

โรงเรียน ต้นกล้า จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนที่มีระบบบริหารงานแบบครอบครัวมีด้วยกัน 5 พี่น้อง โดยมีคุณเกรียงไกร วิหาร (ครูเกรียง) ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คุณมานะ ประทุมพิทักษ์ (ครูเล็ก) คุณอรวรรณ ประทุมพิทักษ์ (ครูอ๊อด) คุณศุภรัตน์ อัมพานนท์ (ครูยุ้ย) และคุณสมชาย อัมพานนท์ (ครูหรั่ง) พร้อมกับทีมคุณครู โรงเรียนต้นกล้าระยองเริ่มบุกเบิกโดยครูเกรียง พอโรงเรียนมีความมั่นคง จึงให้พี่น้องทุกคนลาออกจากที่ทำงานมาอยู่ที่ โรงเรียนต้นกล้า ซึ่งทุกคนไม่ได้มีประสบการณ์ตรงกับอาชีพครูและการทำโรงเรียน แต่ด้วยความที่ว่าโรงเรียนต้นกล้าเป็นของเรา เราจึงทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ คนที่เข้ามาทำงานรุ่นหลังก็เดินตามแบบอย่างที่เราวางเอาไว้

หลักสูตรจินตคณิต ต้นกล้า for kid ของเราเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการ ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล “โรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในระดับดีเด่น” โรงเรียนของเราจึงเป็นต้นแบบสูตรสำเร็จที่ดีให้กับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับเรา ตามสาขาต่างจังหวัดที่เปิดไปแล้ว และ สาขาที่กำลังจะเปิดต่อไปในอนาคตโรงเรียน ต้นกล้า จังหวัดระยอง

โรงเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับเด็กเล็ก อายุ 4 – 9 ปี จังหวัดระยอง ที่เล่าเรื่องราวของ ครู พัฒนาการเด็กเล็ก เทคนิคการสอน หนังสือเด็กและครอบครัว อบรมสัมมนา การศึกษา และวิชาที่สอน คือ จินตคณิต คณิตศาสตร์ การดูแลเด็กปฐมวัย ทำอาหารสำหรับเด็ก ศิลปะ งานประดิษฐ์ การละครสำหรับเด็ก โรงเรียน ต้นกล้าจังหวัดระยองได้รับรางวัลบริหารคุณภาพภายในระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดเรียนรอบแรก วันที่ 9-10 / 5 / 58 นี้
1.Smile Junior ปฐมวัย เพื่อ เด็ก 3-5 ปี บุคลิกภาพ การเคลื่อนไหว การสนทนา การสื่อสาร การสังเกต และ ความสุข คือ สิ่งสำคัญ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนเด็กๆ จะได้รู้จัก ตัวเอง ครอบครัว สังคม ธรรมชาติ สิ่งรอบตัว ผ่านจงวรเมล็ดเปลือก ด้วยวิธีการของ “ปฐมวัย” เท่านั้น
สอนโดย “ครูมัต” ประสบการณ์ตรงด้านปฐมวัย
2.Math Exercise คณิตศาสตร์ เพื่อ เด็ก 7-12 ปี เด็กๆ ต้องเข้าใจคณิตศาสตร์ จากชีวิตจริงก่อน จึงจะทำให้เข้าใจโจทย์ในชั้นเรียนได้
การเล่นแบบสร้างสรรค์ แล้วคิดออกมาเป็นเลขได้ จึงเป็นวิธีที่ทำให้เด็กเข้าใจ การคิดเลขได้ง่ายขึ้น เราจึงออกแบบ ให้เด็กๆ เรียนรู้ เรื่องสกุลเงิน เวลา ระยะทาง น้ำหนัก ชั่ง ตวง วัด ผ่านเรื่องใกล้ตัว ด้วยอุปกรณ์ ที่ออกแบบเป็นพิเศษ สอนโดยครูเมฆฝน และ ครูทิพย์
3.Cook Kids โภชนาการ เพื่อเด็ก 6-12 ปี เด็กๆ ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีสุขภาพดี เราจึงเริ่มด้วย สอนให้เด็กกินอย่างถูกต้อง และคำนวณความต้องการอาหารของร่างกายเป็น ผ่านวิธีการ ทำอาหารเช้า อาหารว่าง อาหารจานเดียว ขนมไทย ลงมือปฏิบัติจริง และสรุปผลงานเป็น Mind Map สอนโดยนักโภชนาการ ครูแอมป์แปร์ และ ครูหนูนา
4.Theater Kids ศิลปะการละคร เพื่อเด็ก 5 – 12 ปี เราใช้กระบวนการละคร สร้างเด็กดีด้วย 5H ด้านการคิดดี (Head) หัวใจดี (Heart) สุขภาพดี (Heath) การกระทำดี (Hand) สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ (Human being)ลงมือปฏิบัติ ฝึกการสื่อสาร ออกเสียง สมาธิ จินตนาการ สังเกต ระดมความคิด ทักษะสังคม Acting & Image Thearter สอนโดยครูเก๋ ประสบการณ์ตรงด้านละครและการแสดง
5.Art & Hand Infinity ศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก 5-12 ปี เราฝึกให้เด็กๆ ทำงานด้านศิลปะ ผ่านการใช้สีไม้ สีชอล์ก สีอะคริลิค
และ งานประดิษฐ์ สอนโดยครูตรู่ ประสบการณ์ตรงด้านศิลปะ

สถานที่ติดต่อโรงเรียน ต้นกล้า จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 119/2 ซ. คอนโดศรีเมือง 2 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-611429, 081-4296740
โทรสาร 038-611429
อีเมล smile2learn@gmail.com
เว็ปไซต์ www.tonklaforkid.com
เฟสบุ๊ค Tonkla Rayong School

แผนที่ โรงเรียน ต้นกล้า จังหวัดระยอง

โรงเรียน ต้นกล้าระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ