คิงแมทส์สาขา ระยอง King Math Rayong

คิงแมทส์สาขา ระยอง King Math Rayong

หมวดหมู่: ธุรกิจการศึกษา, 15/06/2015, 20:51, ชม: 773 ครั้ง

คิงแมทส์สาขา ระยอง King Math Rayong  คิงแมทส์คือหลักสูตรที่เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีใต้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และได้รับความเชื่อถือสูงจากผู้ปกครอง โดยผลการวิจัยจากสถาบัน PISA(Program for International Student Assessment) และ TIMSS (Trend in International Mathematic Science Study) จัดอันดับความสามาถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของประเทศเกาหลีว่าเป็นอันดับ 1 ของโลก

หลักสูตร KingMath ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย Mr. Myung Jun Parkจบการศึกษาจาก Seoul National University of Educationอาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์มาตลอดชีวิต สามารถสร้างเด็กอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์มาแล้วมากมายมีนักเรียน 200,000 คนต่อปีในประเทศเกาหลีเรียนคิงแมทส์ จาก1200 สาขาทั่วประเทศและขยายสาขาไปในอีกหลายประเทศ อาทิ อเมริกาเหนือ, ออสเตรเลีย, เยอรมัน, อังกฤษ, แคนาดา,จีน, ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

คิงแมทส์สาขา ระยอง

 

บรรยากาศคิงแมทส์สาขา ระยอง King Math Rayong

คิงแมทส์สาขา ระยอง 2

คิงแมทส์สาขา ระยอง 3

คิงแมทส์สาขา ระยอง 4

คิงแมทส์สาขา ระยอง 5

 

 

“เด็กมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตทุกวัน พวกเขาเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เราตระหนักถึงความเฉลียวฉลาด มุมมองความคิด และจุดยืนของเด็กของเราทุกคน เราคาดหวังว่าเด็กๆ ของเราจะไม่ ก้าวเดินอย่างเชื่องช้าและเติบโตอย่างไร้จุดหมาย แต่เราจะดูแลเด็กๆ ให้เติบโตด้วยความรับผิดชอบในด้านการศึกษาจากเรา”

1993 เปิดสถาบัน KingMath เริ่มจัดพิมพ์หนังสือ สำหรับชั้นประถม
1995 เริ่มผลิตหนังสือภายใต้ชื่อ Wang จัดพิมพ์ชุดหนังสือระดับประถม
1996 จัดทดสอบ KingMath ระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรก
1997 เปิดสำนักงานใหญ่ เริ่มขยายสาขาแฟรนไชส์
1999 ก่อตั้งสถาบัน Korean Math Study Evaluations Institute จัดทดสอบ KME ครั้งแรก
2000 จัดพิมพ์ชุดหนังสือ KingMath ระดับมัธยมต้น (Dodo, Rula, High) จัดตั้งกลุ่มบริษัทใหม่ ในนาม EduWANG Corp.
2001 จัดการทดสอบ KingMath Contest ครั้งที่ 4 จัดทดสอบ Korean Math Contest (KME) ครั้งที่ 4 ร่วมกับพันธมิตร จัดพิมพ์หนังสือ Math-Academy สำหรับนักเรียนมัธยมต้น
2002 จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 5 ร่วมกับพันธมิตร
2003 จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 6 ร่วมกับพันธมิตร จัดพิมพ์ชุดหนังสือ สำหรับทุกวิชา
2004 จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 8 ร่วมกับพันธมิตร เปิดตัว ธุรกิจ Home School สำหรับเด็ก (IGENI Zone)
จัดตั้งบริษัท EduWANG USA จัดพิมพ์ Munjangje Teukkang จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 10 ร่วมกับพันธมิตร จัดทดสอบ ระดับชาติครั้งที่ 8 จัดพิมพ์ “EduWANG Classes for Gifted Children”
2005 เปิด KingMath Classes Question Bank Service จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 12 จัดทดสอบ ครั้งที่ 7 สำหรับสมาชิก จัดทดสอบ ครั้งที่ 9 ระดับชาติ จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 13
2006 จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 14 จัดทดสอบ ครั้งที่ 8 สำหรับสมาชิก จัดทดสอบ ครั้งที่ 10 ระดับชาติ
เปิดสาขา แคนาดา และนิวยอร์ก

“เพราะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือรากฐานสำคัญของการเรียนและประกอบอาชีพ รวมไปถึงการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ผลจากการวิจัยหลายๆ ชิ้นบ่งชี้ว่าเด็กไทยมักประสบปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้เด็กๆ ไม่เข้าใจต่อเนื่องไปยังวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เอดู พาร์คจึงเสาะหาข้อมูลจนพบว่า เด็กเกาหลีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกนั้นใช้หลักสูตรคิงแมทส์”

จากผลสำเร็จดังกล่าวบริษัทเอดูพาร์คจำกัดโดยอาจารย์ภูดิทพรรักษมณีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ และการสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์จึงทำความร่วมมือกับบริษัท เอดู วัง จำกัด รับสิทธิเป็นผู้เผยแพร่หลักสูตรนี้ในประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ของเด็กไทยให้สูงขึ้นสู่ระดับมาตรฐานสากลรวมทั้งอบรมยุทธวิธีในการแก้ปัญหาให้คุณครูสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป ใช้จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปัจจุบันคิงแมทส์อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Woongjin Thinkbig Co.,Ltd.(Global Educational Business) ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจการศึกษาในประเทศเกาหลีมากว่า 30 ปีดำเนินธุรกิจด้าน Institute Biz, On-line Biz, และ Educational Material & Service Biz โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (Great Company) ภายใต้ปรัชญาทางการดำเนินธุรกิจ “Tto-tto Sarang (Love and love more)”และปรัชญาทางการศึกษา “การเรียนรู้ที่ดีสร้างคนที่ยิ่งใหญ่ (Honest learining, Great Person)”ผ่านการกลยุทธ์ทางการตลาด 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การมีเนื้อหาที่ดีที่สุด (Valuable contents) การทำงานที่ดีที่สุด (Smart solution) และการใช้ใจในการทำงาน (Communication of Heart)

สถานที่ติดต่อคิงแมทส์สาขา ระยอง King Math Rayong
ที่ตั้ง : (ตรงข้ามโรงเรียนกวงฮั้ว) 75/20 ถนนชายกระป่อม 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เบอร์โทร . 084-724 -7070
เว็ปไซต์ www.kingmath.co.th

แผนที่คิงแมทส์สาขา ระยอง King Math Rayong

แผนที่คิงแมทส์สาขา ระยอง

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ