โรงเรียน พรแม่คอมพิวเตอร์ จังหวัดระยอง

โรงเรียน พรแม่คอมพิวเตอร์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: ธุรกิจการศึกษา, 15/06/2015, 20:42, ชม: 655 ครั้ง

โรงเรียน พรแม่คอมพิวเตอร์

ปรัชญาของโรงเรียน แนวความคิดปรัชญาในการบริหาร และดำเนินการเรียนการสอนของผู้บริหาร ผู้สอน รวมทั้งผู้เรียนทุกคนของโรงเรียนพรแม่คอมพิวเตอร์ ยึดมั่นร่วมกัน คือ “สร้างคน สร้างงาน สร้างคุณธรรม นำสู่อาชีพ” โรงเรียนพรแม่คอมพิวเตอร์เป็นโรงเรียนแห่งแรกในระยองที่คิดค้นและพัฒนา หลักสูตร ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ทุกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการเนื้อหาของหลักสูตรเข้มข้น ได้มาตรฐาน โดยเน้นทางด้านปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงปัญหา และแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง และทำการซ่อมได้จริง และเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง ทุกหลักสูตรเรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้องโรงเรียน พรแม่คอมพิวเตอร์ จังหวัดระยอง

เปิดสอนหลักสูตร
1. หลักสูตร ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ 98 ชั่วโมง (ระดับพื้นฐาน – มืออาชีพ)
2. หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2.1. หลักสูตร โปรแกรมวินโดวส์ 12 ชั่วโมง
2.2. หลักสูตร โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 12 ชั่วโมง
2.3. หลักสูตร โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 12 ชั่วโมง
3. หลักสูตร โปรแกรม Microsoft Power Point 15 ชั่วโมง
4. หลักสูตร โปรแกรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) 20 ชั่วโมง
5. หลักสูตร การออกแบบเว็บเพจ Webpage Design 24 ชั่วโมง
6. หลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิก (Adobe Photoshop) 24 ชั่วโมง
7. หลักสูตร Microsoft Access 24 ชั่วโมง
8. หลักสูตร ASP/PHP for Web Programming 30 ชั่วโมง
9. หลักสูตร การสร้างมัลติมีเดียด้วย Flash 30 ชั่วโมง
10. หลักสูตร การเขียนแบบ Autocad 24 ชั่วโมง

พิเศษ
หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ ซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ เรียนไม่จำกัดชั่วโมง เน้นเรียนแล้วทำได้จริง

สถานที่ติดต่อโรงเรียน พรแม่คอมพิวเตอร์ จังหวัดระยอง
หยุดทำการทุกวันศุกร์
ที่อยู่ 558/27-8 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 08-1949-4630
โทรสาร 0-3862-3116
E-mail : gettogarfield@gmail.com
เวปไซต์ doctorgarfieldbypornmaecomputerschool.blogspot.com
เฟสบุ๊ค สอนคอมพิวเตอร์ในระยอง

แผนที่โรงเรียน พรแม่คอมพิวเตอร์ จังหวัดระยอง

โรงเรียน พรแม่คอมพิวเตอร์ จังหวัดระยอง แผนที่

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ