ศูนย์วิชาการ RAC ระยอง

ศูนย์วิชาการ RAC ระยอง

หมวดหมู่: ธุรกิจการศึกษา, 15/06/2015, 15:40, ชม: 635 ครั้ง

ศูนย์วิชาการ RAC ระยอง ปัจจุบันการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนในลักษณะการรับตรงเป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมามีสัดส่วนมากถึง 85.00% ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ก่อน Admissions โดยในการรับตรงจะเน้นการคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนในคณะนั้น ๆ ซึ่งจะใช้การสอบร่วมกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และการสอบสัมภาษณ์สิ่งเหล่านี้ล้วนจะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัว อีกทั้งการรับตรงเริ่มรับสมัครในเดือนมิถุนายน ซึ่งถือว่าระยะเวลาในการเตรียมตัวน้อยเกินไป
เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่และได้เปรียบในการสอบทุกสนามสอบ ศูนย์วิชาการ RAC จึงได้จัดหลักสูตร G-Student เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ม.5 ที่กำลังจะขึ้น ม.6 ได้เตรียมความพร้อมก่อนการสอบตรงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน นี้
G-Student หลักสูตรสำหรับคนพิเศษเช่นคุณ รับรองผล สอบไม่ติดยินดีคืนเงินศูนย์วิชาการ RAC ระยอง
สถานที่ติดต่อศูนย์วิชาการ RAC ระยอง
ที่อยู่ 7/21 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Email : rac_rayong@hotmail.com
โทร 086 313 4177
แฟ๊กซ์ 038 876 111
เว็ปไซต์ rac.ac.th/rayong
เฟสบุ๊ค Rac ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ