ดารุโน่ จังหวัดระยอง Daruno Rayong

ดารุโน่ จังหวัดระยอง Daruno Rayong

หมวดหมู่: ธุรกิจการศึกษา, 15/06/2015, 15:33, ชม: 638 ครั้ง

ดารุโน่ จังหวัดระยอง Daruno Rayong สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการวางพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่หลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษ ไปจนถึงหลักสูตรการอ่านเพื่อสรุปใจความ และเขียนบทความซึ่งเป็นรากฐานในการพูด

หลักสูตร Daruno Kids English คือ หลักสูตรโฟเนทิกส์ สไตล์ไทย เป็นการอ่านภาษาอังกฤษโดยอิงอยู่บนการสะกดแบบไทยๆ และสอนแบ่งคำเป็นพยางค์ๆไป ฉะนั้น คำที่ยาวๆ มีหลายพยางค์ นักเรียนก็จะสามารถอ่านออกได้ นักเรียนสามารถทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่าย เนื่องจากภาษาแม่ของเราเป็นภาษาไทย หลักสูตรนี้มีข้อดีตรงที่จะช่วยในการอ่าน และการท่องศัพท์ได้เร็ว การเรียนนั้นจะเป็นระบบศูนย์กลางการเรียนรู้ (Student Learning Center) โดยครูผู้สอนจะ เป็นเพียงผู้ชี้แนะ และกำกับเสียงการอ่านให้มีการออกสำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

หลักสูตร GT (จีที) คือ หลักสูตรการเรียนแปลที่ผสมควบคู่ไปกับหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง GT มาจากคำว่า Grammar and Translation นักเรียนจะได้เรียนการเขียนประโยค ทั้งในรูปแบบประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพูด และการเขียนเรียงความดารุโน่ จังหวัดระยอง  Daruno Rayong

ความเป็นมา
หลักสูตร Daruno Kids English และ หลักสูตร GT คิดค้นโดยคุณกุ้ง ซึ่งเป็นทั้งผู้แต่งตำราการเรียนการสอนทั้งหมด และเป็นผู้ก่อตั้ง ภายใต้แบรนด์ “ดารุโน่” ซึ่งมาจากคำว่า “ดรุณ” ที่แปลว่า “เด็ก” คุณกุ้ง เป็นคนไทย 100% แต่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึง 10 ขวบ จบการศึกษาระดับปริญญาโท และทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษมาสักระยะ ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นคุณครู และแต่งตำราขึ้นเอง

เธอได้คิดหลักการอ่านขึ้นมาใหม่ โดยอิงตามหลักการสะกดแบบไทย ซึ่งเธอประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และนักเรียนของเธอก็อ่านออก และจดจำสระต่างๆได้ดี อีกทั้งสามารถอ่านคำหลายๆพยางค์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จของทั้งตัวเธอ และทั้งนักเรียนไทยตัวเล็กๆ ที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษออก และอ่านเก่งอย่างแทบไม่น่าเชื่อ
และบริการ
หลักสูตร Daruno Kids English (ดารุโน่) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบมา เพื่อเด็กไทย โดยสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 (เทอมปลาย)

โดยเน้นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการผสมคำ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย และง่ายต่อการจดจำ มีรูปแบบการเรียนเป็นบทๆ ทั้งหมด 50 บทหลัก มีบทแยกย่อย แบ่งเป็น 5 Level โดยระยะเวลา ของมาตรฐานการเรียนทั้งหมดคือ 1 ปี 10 เดือน ซึ่งการเขียนหลักสูตรนี้ได้อิง ประมวล รวบรวม และสรุปเนื้อหามาจาก “Phonics Guideline” ของต่างประเทศ

เมื่ออ่านออกแล้ว นักเรียนจะมีหลักสูตรต่อยอดคือ GT ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนแปลเป็นประโยคๆ ทั้งในรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นเสริม ทั้งคำศัพท์ และการใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง โดยให้สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพูด การสนทนาสื่อสารในอนาคต หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 10 Level

เป้าหมายของหลักสูตรนี้ ก็เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถอ่านบทความหรือเขียนบทความยาวๆเป็นภาษาอังกฤษได้ ขอสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

– หลักสูตร Daruno Kids English ปัจจุบันพร้อมขยายสาขาแฟรนไชส์) แต่งตำราโดยคนไทยเพื่อคนไทย ลิขสิทธิ์เฉพาะหนึ่งเดียวที่ถูกออกแบบอย่างลงตัว โดยบริษัท ดรุโณ จำกัด เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน และพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็ก

– หลักสูตร GT (Grammar and Translation) (ยังไม่พร้อมขยายสาขาแฟรนไชส์) ตำราเรียนแปลและแต่งประโยค โดยการใช้หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพูด

– ตำราเรียน และ มาตรฐานการเรียน 1 บทเรียน คือ 1 เล่ม มาตรฐานการเรียนกำหนดสัปดาห์ละ 1 บท มีการบ้านสั้นๆ 5 วัน

– ห้องเรียน จัดรูปแบบเป็นแบบ Self Learning

– การอบรมและระบบปฏิบัติการ ฝึกอบรมการสอน และ แนะนำจัดตั้งระบบการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ติดต่อดารุโน่ จังหวัดระยอง Daruno Rayong
ที่อยู่ สาขาถนนราชชุมพล (หลังโฮมโปร) ติดกับไอดีวอทแอนด์แว๊ก อ.เมืองระยอง 21000
เบอร์โทร 097-247-3756
เว็ปไซต์ www.daruno.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ