โรงเรียนภาษาพัฒนา จังหวัดระยอง Cool English Edutainment School

โรงเรียนภาษาพัฒนา จังหวัดระยอง Cool English Edutainment School

หมวดหมู่: ธุรกิจการศึกษา, 15/06/2015, 15:30, ชม: 895 ครั้ง

โรงเรียนภาษาพัฒนา จังหวัดระยอง Cool English Edutainment School  เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ 2546 โดยมีหัวใจสำศัญ ประการแรก คือ กระบวนการเรียนการสอน ที่พิสูจน์โดยเด็กๆ ส่วนใหญ่แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้จริงอีกประการหนึ่ง คือ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นมิตรมุุ่งส่งเสริมกำลังใจ ตลอดจนการรับนักเรียนจำนวนจำกัดต่อห้องเรียน ทำให้ครูสามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง จากปณิธานและความตั้งใจในการจักการเรียนการสอนนี้ ทำให้เด็กๆที่มาเรียนที่นี่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังปรัชญาของเราคือ
พื้นฐานดี เรียนสนุก รักภาษาใฝ่หาเรียนรู็ คู่คุณธรรม นำสู่สังคม

โรงเรียนภาษาพัฒนา1

โรงเรียนภาษาพัฒนาเป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (ระยอง ) ได้จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งออกเป็น Level ต่าง ๆ ดังนี้

โรงเรียนภาษาพัฒนา

Cool English Edutainment Schoolเรียนสนุก รักภาษา กล้าแสดงออก
Cool English เชื่อว่า “ความรัก” เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอ เราจึงมีปณิธานที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่สร้างให้เด็ก ๆ รักภาษาอังกฤษ และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดไปอย่างยั่งยืน เราจะต่อยอกความรู้จากพื้นฐานเดิมของเก็กแต่ละคนแล้วค่อยๆ สร้างเสริมทักษณะและความรู้ใหม่ที่ละขั้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วสนุกสนาน โดยเน็นการสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งส่งผลให้เด็กๆ รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนภาษาพัฒนา จังหวัดระยอง Cool English Edutainment School
ที่อยู่ 31/47-49 หมู่ที่ 6 ถนน ระยอง-บ้านแลง ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000
โทรศัพท์ 081-945-2450
อีเมล riguensmart@gmail.com
เฟสบุ๊ค Coolenglish Edutainment School

แผนที่โรงเรียนภาษาพัฒนา จังหวัดระยอง Cool English Edutainment School

แผนที่ โรงเรียนภาษาพัฒนา2

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ