สถาบันกวดวิชาเจี๋ย จังหวัดระยอง Junior Intelligent Academy (JIA)

สถาบันกวดวิชาเจี๋ย จังหวัดระยอง Junior Intelligent Academy (JIA)

หมวดหมู่: ธุรกิจการศึกษา, 15/06/2015, 15:09, ชม: 757 ครั้ง

สถาบันกวดวิชาเจี๋ย จังหวัดระยอง Junior Intelligent Academy (JIA) โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของ อาจารย์เจี๋ย – ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนมามากกว่า 25 ปี และมีความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจ วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง โดยมีการมุ่งเน้นที่พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น จอ Smart Board, J Bloc พื้นที่ส่วนตัวทางการเรียนรู้, บัตรนักเรียน JIA ID Smart Purse, การชำระค่าเรียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพราะอาจารย์เชื่อว่า “เทคโนโลยีช่วยพัฒนาการศึกษา การศึกษาพัฒนาคน และคนจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”
นอกจากนี้ สถาบันกวดวิชาเจี๋ยได้เรียนเชิญพันธมิตรทางการศึกษาที่เป็นสุดยอดในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อปรับให้เป็นสถานศึกษาด้านสหวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ อ.เจี๋ยและครูเบญ , ภาษาไทย ครูลิลลี่, สังคม อ.ชัย, วิทยาศาสตร์ ทีม Super วิทย์, เคมี อ.ป๊อบ, พิสิกส์ ดร.ป้อม, ชีววิทยา พี่หมอเมศ, และภาษาอังกฤษ ทีม อ.A-Star เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาสำคัญ ๆ อย่างครบครัน

ถึงขณะนี้สถาบันกวดวิชาเจี๋ย (JIA) ได้ดำเนินการสอนนักเรียนหลายต่อหลายรุ่น มาเป็นเวลากว่า 15 ปี ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด 20 สาขา รองรับนักเรียนที่สนใจใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมจากทั่วประเทศสถาบันกวดวิชาเจี๋ย

นโยบายของสถาบัน สู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศ
“6 G” TO BE EXCELLENT

Goal (เป้าหมาย)
มุ่งพัฒนาความรู้และดึงศักยภาพในตัวนักเรียนออกมาให้มากที่สุด เพราะเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์ อย่างมีหลักการและเหตุผล

Great (ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์)
มุ่งพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมหลักสูตรเนื้อหาคณิตศาสตร์ทุกบท ทุกระดับชั้น

Growth (การเติบโต)
มุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ ด้วยการขยายสาขาไปตามหัวเมืองใหญ่ ถึง 21 สาขา เพื่อรองรับนักเรียนจากทั่วประเทศ เปิดทำการสอนวิชาต่างๆ ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, และวิทยาศาสตร์

Give & Privilege (พร้อมเป็นผู้ให้ความรู้และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ และมอบสิทธิประโยชย์พิเศษสำหรับนักเรียน)
มุ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลาน ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง เช่น จัดพื้นที่บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่เน้นเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย และราคาไม่แพง
Genious (อัจฉริยะทางการเรียน)
มุ่งปลูกฝังให้เด็กเห็นหัวใจสำคัญของการเรียน คือ ต้องเรียนด้วยความตั้งใจและเข้าใจเนื้อหา สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การฝึกทำโจทย์

Gen Innovative Technology (นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเด็กรุ่นใหม่)
Gen Innovative Technology = New Gen Innovative Technology เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อกลุ่มนักเรียนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยระบบ J Bloc พื้นที่ส่วนตัวทางวิชาการ ที่สามารถเลือกเรียนวิชาใด บทเรียนใดก็ได้ ตามใจตนเอง หรือติวเข้มข้นถึงที่บ้าน โดยสามารถรับบริการผ่านระบบ Tutor Online

สถานที่ติดต่อสถาบันกวดวิชาเจี๋ย จังหวัดระยอง
ที่ตั้ง :ใกล้โรงพยาบาลระยอง 37/31 ถนนจันทอุดม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์ : 038-610 953 ,086-349-4115
เว็ปไซต์ www.jiaacademy.com
เฟสบุค สถาบันกวดวิชาเจี๋ยพลัส สาขาระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ